U autoškolu kandidat se može upisati tri mjeseca prije 18 godine života za A,B,C1 kategorije, za C,CE kategorije kandidat se može upisati tri mjeseca prije navršenih 21 godinu starosti, za D kategoriju kandidat se može upisati tri mjeseca prije 24 godine starosti, za D kategoriju uvjet je da kandidat ima vozačku dozvolu B kategorije minimalno dvije godine.

Za upis u autoškolu nije potreban nikakav dokument, osim što kandidat popuni upisnik u kojem ostavi osnovne podatke o sebi, kandidat je OBAVEZAN uraditi ljekarsko uvjerenje za vozača one kategorije za koju polaže vozački ispit. Ljekarsko uvjerenje za vozača može se uraditi u Domovima zdravlja Jajce, Bugojnu, Gornjem Vakufu/Uskoplje.

Ljekarsko uvjerenje košta oko 50 KM, plaća se Domu zdravlja gdje kandidat obavlja ljekarski pregled.

U autoškolu možete se upisati svakim radnim danom u sljedećim gradovima: Jajcu 063 379 503, 063 333 817, Donjem Vakufu 063 394 593, Bugojnu 063 775 981, Gornjem Vakufu/Uskoplju 063 775 981 Mrkonjić Gradu, Šipovu 065 655 011.

Nastava se provodi u našim uredima: Jajcu, Donjem Vakufu, Bugojnu,Gornjem Vakufu/Uskoplju o vremenu provođenja nastave kandidat dobije pri upisu u autoškolu, nakon odslušane nastave autoškola izda potvrdu o odslušanoj nastavi , potvrda služi za prijavu ispita iz prometnih/saobraćajnih propisa.

Mi za kandidate naše autoškole ne naplaćujemo nastavu, Kandidati drugih autoškola, a koji kod nas dolaze na nastavu, nastavu plaćaju 50 KM.

Pored nastave iz prometnih/saobraćajnih propisa potrebno je da kandidat prođe nastavu iz prve pomoći.

Prijavu za nastavu iz prve pomoći kandidat treba obaviti u općinskim organizacijama Crvenoga križa: Jajcu, Bugojnu, Donjem Vakufu, Bugojnu, Gornjem Vakufu/Uskoplju, Mrkonjić Gradu,Šipovu, Kandidat se prijavljuje na nastavu u mjestu u kojem ima prebivalište.

Da, nastava iz prve pomoći se plaća, a plaća se Crvenom križu u mjestu gdje kandidat ima prebivalište, cijena nastave prve pomoći je 82 KM.

Nakon što kandidat odsluša nastavu u Crvenom križu, Crveni križ ima obavezu da kandidatu izda Potvrdu o završenom obuci iz prve pomoći. Kandidat je OBAVEZAN donijeti tu potvrdu u autoškolu.

Nakon što kandidat odsluša nastavu iz prometnih saobraćajnih propisa i prve pomoći, potrebno je da kandidat ( ili instruktor od autoškole, ako se tako dogovori) prijave polaganje ispita iz propisa i prve pomoći.

Kandidat je u obavezi deset dana prije ispita autoškoli dostaviti: kopiju osobne/lične karte,liječničko uvjerenje, potvrdu o odslušanoj nastavi iz prve pomoći, uplatnice od 10 KM, zahtjev za polaganje, 20 KM, ispit prve pomoći i 50 KM ispit iz prometnih/saobraćajnih propisa, primjerak uplatnica kandidat pri upisu dobije od autoškole, a kandidat obavlja uplatu bilo kojoj pošti ili banci.

Kandidat ako je položio ispit iz prometnih/saobraćajnih propisa i prve pomoći, Ministarstvo obrazovanje SBK, izdaje uvjerenje o položenim ispitima, nakon toga kandidat pristupa osposobljavanju iz upravljanja vozilom one kategorije za koju se upisao u autoškolu.

Minimalan broj časova B kategorije je 35 nastavnih sati/časova ili 18 radni dana, kandidat na dan može obaviti obuku najviše dva nastavna sata/časa. Nakon što kandidat završi obuku iz upravljanja vozilom , potrebno je da se obavi prijava ispita iz upravljanja vozilom.

Za prijavu ispita potrebno je uvjerenje o položenim ispitima iz poznavanju propisa i prve pomoći, kopiju osobne /lične karte, uplata ispita iz upravljanja vozilom: 10 KM zahtjev za izdavanje uvjerenja i 60 KM ispit iz upravljanja vozilom.

Cijene obuke ovisi o kategoriji za koju se kandidat osposobljava, o cijeni I načinu plaćanja autoškola I kandidati se dogovaraju individualno pri upisu u autoškolu.

Da, kandidat može plaćati obuku u šest mjesečnih rata odnosno šest mjeseci računajući od dana upisa u autoškolu.

Organizaciju i provedbu ispita provodi Ministarstvo obrazovanja znanosti kulture i športa ŽSB Odjel za autoškole i vozačke ispite.

Podnošenje zahtjeva za polaganje ispita i prijavu ispita kandidat podnosi nadležnom ministarstvu u ispitnom mjestu gdje kandidat ima prebivalište.

Niste pronašli odgovor na Vaše pitanje?

Kontaktirajte nas putem obrazca, u uredima autoškole ili putem telefona. Također smo dostupni na društvenim mrežama.

Kontakt Upiši se