Uzimajući u obzir da je došlo do izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH i Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila u BiH postojala je potreba da izradimo nove testove za osposobljavanje kandidata za vozače.

Mi u Autoškoli Topić Jajce, a koja, pored Jajca, posluje u Donjem Vakufu, Bugojnu, Gornjem Vakufu, Šipovu i Mrkonjić Gradu za naše kandidate uradili smo NOVE TESTOVE za polaganje vozačkih ispita.

Sadržaj testova obuhvaća komplet pitanja koja su identična pitanjima koja se koriste za polaganje vozačkih ispita u BiH.
Sigurno je da će kandidati, uz teoretsku nastavu, koristeći ove testove kao dodatni alat, u što kraćem roku naučiti kompletna pitanja iz testova i s lakoćom položiti teoretski dio ispita. Treba napomenuti da u pitanjima nema napomene ” više točnih odgovora” sto omogućava kandidatima da apsolutno imaju testove iste kao na ispitima.

Upisi:
063 379 503,063 333 817Jajce,
063 775 981,063 394 593 Bugojno, Donji Vakuf,Gornji VAkuf/Uskoplje
065 655 011 Mrkonjić Grad, Šipovo