Zbog povećane potražnje za vozačima C, CE i D kategorije veliki broj osoba, u zadnje vrijeme, odluče se na prekvalificiraju za zanimanje vozač motornog vozila i polaganje vozačkog ispita za C,CE i D kategorije, osnovni cilj je da steknu zanimanje vozač motornog vozila kako bi lakše došli do zaposlenja. U toj potrazi postoji niz pitanja koja se odnose na samo zanimanje vozača motornog vozila i polaganje vozačkoga ispita, kao i pitanja koja se nama upućuju, a odnose se na navedeno. U ovom tekstu želim pojasniti: za sve buduće vozače, pitanja koja oni najčešće postavljaju prije donošenja odluke o polaganju ispita za C,CE i D kategorije.

1. Koje uvjete treba ispuniti osoba da bi pristupila osposobljavanju i polaganju vozačkog ispit C, CE i D kategorije?

– Ako osoba nema položen vozački ispit, za osposobljavanje i polaganje vozačkoga ispita za C kategoriju osoba treba da ima 21. godinu. Osposobljavanje se provodi prema programu osposobljavanja a program čini: poznavanja propisa, prve pomoći i upravljanja vozilom. Nakon što osoba položi ispit iz prve pomoći i poznavanje propisa, pristupa osposobljavaju iz upravljanja vozilom za B. kategoriju, kada osoba položi ispit za B. kategoriju tada može pristupiti osposobljavanju i polaganju ispita za C. kategoriju. Kada osoba položi vozački ispit za C. kategoriju ,ima pravo upravljati C1. potkategorijom. To znači da osoba s 21. godinom može da se osposobljava i polaže vozački ispit za B i C. kategoriju u tome slučaju ima pravo upravljati i s C1 potkategorijom.

2. Koje uvjete treba ispuniti osoba da bi se osposobljavala i polagala vozački ispit CE kategorije?

– Osoba da bi se osposobljavala i položila vozački ispit za CE kategoriju, potrebno je da ima položen vozački ispit C kategorije. Osposobljavanje se obavlja samo iz upravljanja vozilom. Osoba koja položi vozački ispit za CE kategoriju stječe pravo upravljati vozilom C1E kategorije.

3. Koje uvjete treba ispuniti osoba da bi se osposobljavala i polagala vozački ispit za D kategoriju?

– Osoba koja želi da se osposobljava i položi vozački ispit za D kategoriju, potrebno je da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije minimalno dvije godine, i da ima 24. godine. Osposobljavanje i polaganje se provodi prema programu koji čine; osposobljavanje iz poznavanja propisa i upravljanja vozilom. Osoba koja se osposobi i položi vozački ispit za D kategoriju ima pravo upravljati D1 potkategorijom.

4. Što je državni ispit za vozača, zašto je potreban?

– Državni ispit za vozača ne postoji, samim tim nije ni potreban. Međutim, potrebno je da osoba koja položi vozački ispit za C1,C,CE D1,D kategoriju i želi da se zaposli kao vozač u prijevoznom poduzeću potrebno je imati završenu srednju stručnu spremu zanimanje vozač motornoga vozila. Zanimanje vozač motornoga vozila stječe se redovnim obrazovanjem ili prekvalifikacijom kao i svako drugo zanimanje. Potrebno je naglasiti za vozače koji obavljaju međunarodni prijevoz. (Međunarodni prijevoz je prijevoz koji se obavlja prolaskom minimalno jedne državne granice). Za takav prijevoz potrebno je da vozači prođu dodatnu stručnu osposobljenost . Stručna osposobljenost vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu. Program stručne osposobljenosti provode ovlaštene institucije, program sadrži poznavanje određenih međunarodnih pravnih akata iz područja prijevoza putnika i tereta. (TIR konvencija, ADR konvencija, CMR konvencija CVR konvencija ATER sporazum idr.) Nakon što osoba prođe program stručne osposobljenosti, nadležna institucija vozaču izdaje Potvrdu o stručnoj osposobljenosti za vozača u međunarodnom cestovnom prometu. Ta potvrda se predaje uz zahtjev za izdavanje kvalifikacijske kartice vozača.

5. Što je CPC licenca?

– CPC licenca ne postoji, ali postoji kvalifikacijska kartica vozača koju izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta BIH, nakon što osoba prođe stručnu osposobljenost za vozača u međunarodnom prijevozu. Slika 1.

6. Što je kvalifikacijska kartica vozača?

– Kvalifikacijska kartica vozača je dokument s kojim vozač dokazuje stručnu osposobljenost za međunarodni prijevoz.

7. Što je kartica vozača za digitalni tahograf?

Uzimajući u obzir da je vozač osoba koja upravlja vozilom i njegov rad je mobilan, trebalo je iznaći rješenja na koji način iskontrolirati rad vozača. Jedan od negativnih utjecaja na sigurnost prometa je i umor vozača. Da bih se taj umor sveo u prihvatljive okvire potrebno je bilo iznaći rješenje za praćenje rada vozača. rješenje nekada davno se našlo u tahografu, uređaj za praćenje rada vozača. Danas su u primjeni digitalni tahografi iza takve tahografe potrebno je da vozač ima karticu vozača za digitalnu pohranu podataka svojih aktivnosti.
Tako da vozač ako upravlja vozilom u kojem je ugrađen digitalni tahografski uređaj mora imati digitalnu karticu vozača za pohranu podataka o aktivnostima vozača. Slika 2.

8. Tko izdaje digitalnu karticu vozača?

– Karticu za digitalni tahograf izdaje Federalno ministarstvo prometa, na zahtjev vozača.

9. što je sve potrebno za izdavanje kartice za digitalni tahograf?

Informacije vezane za izdavanje kartice su na službenoj stranici ministarstva link: https://fmpik.gov.ba/…/postupak-izdavanja-kartica-za-digita…

10. Što je kod 95, i zašto osobe treba da polažu za kod 95.

Kod 95 je periodična izobrazba vozača u zemljama EU. Vozači koji imaju vozačku dozvolu izdanu u zemlji koja nije članica EU a za obavljanje poslova vozača u EU potrebno je da tu periodičnu izobrazbu prođu. Nacionalni propisi država EU omogućavaju da i vozači država koje nisu članice EU mogu pristupiti toj izobrazbi tako mogu obavljati poslove vozača u EU. Mi kandidate koji polože vozački ispit za C,CE i D kategoriju povezujemo s našim poslovnim partnerom iz Slovenije, Prometni centar BLISK https://www.blisk-as.si/?lang=hr radi stjecanja KOD 95.
Nadam se da će ovaj tekst pomoći budućim osobama koje imaju ili će imati namjeru polagati vozački ispit.
Josip Topić dipl.ing.prometa
Za upis i ostale informacije slobodno nas kontaktirajte
063 333 817